Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 15 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Prowadzone rejestry i ewidencje

Wydzia? Nauk Technicznych

Nazwa jednostki: DZIEKANAT WYDZIA?U NAUK TECHNICZNYCH

 

 

l.p.

Nazwa rejestru

 

Symbol rejestru

1.      

uchwa?y Rady Wydzia?u

 

0012

2.      

zarz?dzenia Dziekana

 

0012

3.      

decyzje Dziekana

 

0012

4.     

upowa?nie? do dost?pu do informacji niejawnych

nr kol./kod kier.stud./rok

5.     

album studenta

MEN-II-5 SW

6.      

skre?lenia z listy studentów

 

nr kol./kier. stud./rok

7.      

wydane legitymacje i indeksy

 

MEN-II-21 SW

8.      

ksi?ga wydanych dyplomów

 

MEN-3/14.1/II-15 SW

9.      

za?wiadczenia studenckie do banku

 

nr kol./kier. stud./rok

10.            

za?wiadczenia do tzw. „kapita?u pocz?tkowego” (dla ZUS)

 

nr kol./kier. stud./rok

11.            

umowy ze studentami niestacjonarnymi

kod w-?u/kod kier./rpk/nr kol.

12.            

druki ?cis?ego zarachowania

 

GERGES Toru?

13.            

umowy o dzie?o

 

nr kol./rok

14.            

umowy zlecenie

 

nr kol./rok

15.            

delegacje s?u?bowe

 

nr kol./rok

16.            

pisma wewn?trzne

kod w-?u/nr kol./nr akt

17.            

pisma zewn?trzne

kod w-?u/nr kol./nr akt

18.            

ksi?ga inwentarzowa – ?rodki trwa?e

 

Pu-K-205

19.            

ksi?ga inwentarzowa – wewn?trzna

 

-

20.            

ksi??ka kontroli sanitarnej

 

Ksn-1

21.

obecno?? w pracy

 

-

22.

wykorzystanie urlopów

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informacj? wytworzono:

Dziekanat WNT

za tre?? odpowiada:

Joanna Piankowska

data wytworzenia:

22-01-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 760 razy (w tym z UWM 115 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa